نمایش 10–18 از 21 نتایج

تیغه دیواری ۱۵

0 out of 5
0دیدگاه ها
15,400 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه دیواری ۱۵

15,400 
ابعاد:    15 * 20 * 20 وزن:  4kg مقاومت فشاری:    - بار خمشی:   - جذب آب:    - عاملین فروش: خاور حداکثرظرفیت 1500 قالب کامیون 6 چرخ حداکثرظرفیت 3000 قالب کامیون 10 چرخ حداکثرظرفیت 4300 قالب
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه دیواری ۲۰*۱۸/۵*۱۳ سانتی

11,645 
ابعاد:    20 * 18/5 * 13 وزن:   3.4 مقاومت فشاری:    - بار خمشی:   - جذب آب:    - عاملین فروش: خاور حداکثرظرفیت 2000 قالب کامیون 6 چرخ حداکثرظرفیت 3000 قالب کامیون 10 چرخ حداکثرظرفیت 5500 قالب

تیغه دیواری ۸*۲۰*۲۰ سانتی

0 out of 5
0دیدگاه ها
8,160 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه دیواری ۸*۲۰*۲۰ سانتی

8,160 
ابعاد: 8 * 20 * 20 وزن:   2.4 مقاومت فشاری:    - بار خمشی:   - جذب آب:    - عاملین فروش: خاور حداکثرظرفیت 2500 قالب کامیون 6 چرخ حداکثرظرفیت 4500 قالب کامیون 10 چرخ حداکثرظرفیت 7400 قالب

تیغه دیواری یونولیت ۱۳

0 out of 5
0دیدگاه ها
17,500 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه دیواری یونولیت ۱۳

17,500 
ابعاد:    13 * 18/5 * 20 وزن:   3.4 مقاومت فشاری:    - بار خمشی:   - جذب آب:    - عاملین فروش: خاور حداکثرظرفیت 1500 قالب کامیون 6 چرخ حداکثرظرفیت 3000 قالب کامیون 10 چرخ حداکثرظرفیت 5500 قالب

تیغه دیواری یونولیت ۱۵

0 out of 5
0دیدگاه ها
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه دیواری یونولیت ۱۵

ابعاد:    15 * 20 * 20 وزن:   4kg مقاومت فشاری:    - بار خمشی:   - جذب آب:    - عاملین فروش: خاور حداکثرظرفیت 1500 قالب کامیون 6 چرخ حداکثرظرفیت 3000 قالب کامیون 10 چرخ حداکثرظرفیت 4300 قالب
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه دیواری یونولیت دار ساده

10,700 
ابعاد:    20 * 20 * 15 وزن:    3.500 مقاومت فشاری:    8n/m2 بار خمشی:    1900n جذب آب:    11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 1500 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 3000 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت...

تیغه سفالی ۲۰*۱۰ سانتی

0 out of 5
0دیدگاه ها
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه سفالی ۲۰*۱۰ سانتی

ابعاد:    20 * 20 * 10 وزن:    2.700 مقاومت فشاری:    7n/m2 بار خمشی:    1700n جذب آب:    11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 2000 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 4000 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت...

تیغه سفالی ۲۰*۸ سانتی

0 out of 5
0دیدگاه ها
8,160 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه سفالی ۲۰*۸ سانتی

8,160 
ابعاد:    20 * 20 * 8 وزن:    2.400 مقاومت فشاری:    7n/m2 بار خمشی:    1700n جذب آب:    11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 2500 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 4300 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت...

تیغه سفالی ۴۰*۱۰ سانتی

0 out of 5
0دیدگاه ها
16,320 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه سفالی ۴۰*۱۰ سانتی

16,320 
ابعاد:    40 * 20 * 10 وزن:    5.400 مقاومت فشاری:    7n/m2 بار خمشی:    1700n جذب آب:    11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 1000 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 2000 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت...
در حال بارگذاری .....