نمایش 10–18 از 26 نتایج

بلوک سقفی لانه زنبوری

0 out of 5
0دیدگاه ها
11,990 
0 out of 5
0دیدگاه ها

بلوک سقفی لانه زنبوری

11,990 
ابعاد:  40 * 20 * 25 وزن:  9.00 مقاومت فشاری: بار خمشی:  700kg جذب آب:  11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 500 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 800 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت 1300...

تیغه دیواری ۱۳

0 out of 5
0دیدگاه ها
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه دیواری ۱۳

تیغه دیواری ۱۵

0 out of 5
0دیدگاه ها
6,000 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه دیواری ۱۵

6,000 
ابعاد:    15 * 20 * 20 وزن:  4kg مقاومت فشاری:    - بار خمشی:   - جذب آب:    - عاملین فروش: خاور حداکثرظرفیت 1500 قالب کامیون 6 چرخ حداکثرظرفیت 3000 قالب کامیون 10 چرخ حداکثرظرفیت 4300 قالب
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه دیواری ۲۰*۱۸/۵*۱۳ سانتی

5,200 
ابعاد:    20 * 18/5 * 13 وزن:   3.4 مقاومت فشاری:    - بار خمشی:   - جذب آب:    - عاملین فروش: خاور حداکثرظرفیت 2000 قالب کامیون 6 چرخ حداکثرظرفیت 3000 قالب کامیون 10 چرخ حداکثرظرفیت 5500 قالب

تیغه دیواری ۲۰*۲۰*۶ سانتی

0 out of 5
0دیدگاه ها
3,300 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه دیواری ۲۰*۲۰*۶ سانتی

3,300 
ابعاد:    20 * 20 * 6 وزن:    2.200 مقاومت فشاری:    7n/m2 بار خمشی:    1700 جذب آب:    9-11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 3000 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 6000 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت...

تیغه دیواری ۸*۲۰*۲۰ سانتی

0 out of 5
0دیدگاه ها
4,100 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه دیواری ۸*۲۰*۲۰ سانتی

4,100 
ابعاد: 8 * 20 * 20 وزن:   2.4 مقاومت فشاری:    - بار خمشی:   - جذب آب:    - عاملین فروش: خاور حداکثرظرفیت 2500 قالب کامیون 6 چرخ حداکثرظرفیت 4500 قالب کامیون 10 چرخ حداکثرظرفیت 7400 قالب

تیغه دیواری یونولیت ۱۳

0 out of 5
0دیدگاه ها
5,500 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه دیواری یونولیت ۱۳

5,500 
ابعاد:    13 * 18/5 * 20 وزن:   3.4 مقاومت فشاری:    - بار خمشی:   - جذب آب:    - عاملین فروش: خاور حداکثرظرفیت 1500 قالب کامیون 6 چرخ حداکثرظرفیت 3000 قالب کامیون 10 چرخ حداکثرظرفیت 5500 قالب

تیغه دیواری یونولیت ۱۵

0 out of 5
0دیدگاه ها
3,550 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه دیواری یونولیت ۱۵

3,550 
ابعاد:    15 * 20 * 20 وزن:   4kg مقاومت فشاری:    - بار خمشی:   - جذب آب:    - عاملین فروش: خاور حداکثرظرفیت 1500 قالب کامیون 6 چرخ حداکثرظرفیت 3000 قالب کامیون 10 چرخ حداکثرظرفیت 4300 قالب
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه دیواری یونولیت دار ساده

3,000 
ابعاد:    20 * 20 * 15 وزن:    3.500 مقاومت فشاری:    8n/m2 بار خمشی:    1900n جذب آب:    11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 1500 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 3000 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت...
در حال بارگذاری .....