نمایش 19–26 از 26 نتایج

تیغه سفالی ۱۸*۱۳ سانتی

0 out of 5
0دیدگاه ها
2,650 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه سفالی ۱۸*۱۳ سانتی

2,650 
ابعاد:    20 * 18 * 13 وزن:    3.400 مقاومت فشاری:    8n/m2 بار خمشی:    1900n جذب آب:    9-11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 2500 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 3500 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت...

تیغه سفالی ۲۰*۱۰ سانتی

0 out of 5
0دیدگاه ها
2,360 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه سفالی ۲۰*۱۰ سانتی

2,360 
ابعاد:    20 * 20 * 10 وزن:    2.700 مقاومت فشاری:    7n/m2 بار خمشی:    1700n جذب آب:    11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 2000 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 4000 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت...

تیغه سفالی ۲۰*۱۵ سانتی

0 out of 5
0دیدگاه ها
5,000 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه سفالی ۲۰*۱۵ سانتی

5,000 
ابعاد:  20 * 20 * 15 وزن:  3.700 مقاومت فشاری:  8n/m2 بار خمشی:  1900n جذب آب:  11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 1500 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 3000 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت...

تیغه سفالی ۲۰*۸ سانتی

0 out of 5
0دیدگاه ها
3,800 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه سفالی ۲۰*۸ سانتی

3,800 
ابعاد:    20 * 20 * 8 وزن:    2.400 مقاومت فشاری:    7n/m2 بار خمشی:    1700n جذب آب:    11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 2500 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 4300 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت...

تیغه سفالی ۴۰*۱۰ سانتی

0 out of 5
0دیدگاه ها
4,820 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه سفالی ۴۰*۱۰ سانتی

4,820 
ابعاد:    40 * 20 * 10 وزن:    5.400 مقاومت فشاری:    7n/m2 بار خمشی:    1700n جذب آب:    11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 1000 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 2000 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت...

تیغه سفالی ۴۰*۱۵ سانتی

0 out of 5
0دیدگاه ها
12,000 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه سفالی ۴۰*۱۵ سانتی

12,000 
ابعاد:  20 * 40 * 15 وزن:  7.400 مقاومت فشاری:  8n/m2 بار خمشی:  1900n جذب آب:  11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 750 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 1500 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت...

تیغه سفالی ۴۰*۱۸/۵*۱۳ سانتی

0 out of 5
0دیدگاه ها
10,400 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه سفالی ۴۰*۱۸/۵*۱۳ سانتی

10,400 
ابعاد:    40 * 20 * 13 وزن:    6.400 مقاومت فشاری:    8n/m2 بار خمشی:    1900n جذب آب:    11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 1500 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 1750 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت...

تیغه سفالی ۴۰*۸ سانتی

0 out of 5
0دیدگاه ها
8,200 
0 out of 5
0دیدگاه ها

تیغه سفالی ۴۰*۸ سانتی

8,200 
ابعاد:    40 * 20 * 8 وزن:    4.600 مقاومت فشاری:    7n/m2 بار خمشی:    1700n جذب آب:    11% عاملین فروش: کامیون خاور 5 تنی حداکثرظرفیت 2150 قالب کامیون شش چرخ 10 تنی حداکثرظرفیت 2150 قالب کامیون ده چرخ 15 تنی حداکثرظرفیت...
در حال بارگذاری .....